Res­tar frå gra­nu­lat og idøm­de fri­spark

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

I brøyte­kan­ta­ne på kunst­gras­ba­na­ne ligg det tonne­vis med res­tar av gum­mi­gra­nu­lat frå bane­dek­ket. Men ikkje alt det grø­ne er gum­mi. Tenk på alle dei fri­spark og bren­de mål­skot som skjer på ba­nen på eitt år, og har du no­kon gong sett ein fot­ball­spe­lar som ikkje reins­kar hal­sen og sen­der ut saf­ti­ge kly­ser når han er år­sa­ken til eit fri­spark, el­ler bom­mar på må­let?

Si­vi­li­ser­te menne­skje flyg ikkje og spyt­tar rundt seg, det er rek­na både som uhy­gie­nisk og mang­lan­de folke­skikk. Kva er det som end­rar vere­må­ten til ein per­son med det same han får på seg ei kort­buk­se og trøye med num­mer på ryg­gen?

Rei­dar H.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.