Brann på ride­sen­ter

Varden - - NYHETER -

Tre brann­bi­ler, en am­bu­lan­se og en po­liti­bil ryk­ket ut til Kal­lands ride­sen­ter på Borge­stad i Ski­en man­dag kveld.

Like før klok­ken 21.00 ble men­nes­ker og hes­ter eva­ku­ert fra stal­len som lig­ger i Eng­grav­ve­gen i Ski­en. Det er Kal­lands ride­sen­ter som hol­der til i lo­ka­le­ne.

Det skal ha va­ert et brann­til­løp som brann­ve­sen fikk kon­troll på etter kort tid. Alle som var i stal­len ble eva­ku­ert.

– Vi hol­der på å rive ned der det har brent nå, sa ei­er Geir Kal­land til Var­den rett etter at brann­ve­se­net had­de fått kon­troll på brann­til­lø­pet.

– Vi er på en li­ten brann i en låve på Men­stad. Fle­re hes­ter er eva­ku­ert ut på ste­det. Bran­nen sy­nes star­tet i et lys­ar­ma­tur, meld­te po­li­ti­et i Tele­mark på Twit­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.