Tele­mar­ken i rute­tra­fikk

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

I som­mer er det førs­te gang på 30 år at MS Tele­mar­ken skal gå i fast rute­tra­fikk på øst­ka­na­len. I juli blir det an­løp til Notodden hver tors­dag.

Tele­mar­ken har av­gang igjen fre­dag mor­gen. På tors­dags­kvel­de­ne blir det blues­crui­se ute på Hed­dals­van­net for tu­ris­ter og fast­bo­en­de som øns­ker seg en kort opp­le­vel­ses­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.