BJØRKE­SAFT

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

▶ Kan tap­pes om vår­en.

▶ Inne­hol­der 1,1 pro­sent suk­ker­ar­ter og 0,14 pro­sent mi­ne­ra­ler.

▶ Tap­pes på hele den nord­li­ge halv­kule.

▶ I kong Sver­res sa­ga gjor­de sul­ten at fol­ke­ne hans «åt sev­je og sug­de saft av bjørk».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.