Be­hand­ler vann­sa­ken

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

2. mai be­hand­ler kom­mune­sty­ret vann­kilde­sa­ken i Tud­dal. Ved­ta­ket om Sjå­vatn er sendt til­ba­ke fra fyl­kes­man­nen med an­mod­ning om en for­ny­et be­hand­ling i for­bin­del­sen med lov­lig­hets­kon­trol­len.

Fyl­kes­man­nen ber kom­mu­nen vur­de­re om de har rett til å på­leg­ge hytte­ei­ere å kob­le seg på et nytt vann­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.