Royal lunsj på ad­mi­ni­et

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Kron­prins­pa­ret kom­mer som kjent til Tinn 3. mai i for­bin­del­se med mar­ke­rin­gen av Rju­kan-Notodden in­du­stri­arv. Det blir blant an­net be­søk på Sto­re­gut på Mael og lunsj på ad­mi­ni­et på Rju­kan. Vert­skap for det royale be­sø­ket er fyl­kes­kom­mu­nen, Tinn, Vin­je, Notodden og Riks­an­tik­va­ren. Be­sø­ket star­ter med en folke­fest på Notodden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.