Hvor­dan søke pen­ger?

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Har du en drøm om byg­ge idretts­an­legg til klub­ben din, men aner ikke hvor­dan du skal skaf­fe pen­ger til pro­sjek­tet? Nå til­byr Tele­mark idretts­krets og fyl­kes­kom­mu­nen kurs i hvor­dan du kan søke spille­mid­ler til idretts­an­legg. Førs­te kurs er på Notodden al­le­re­de 23. april, mens nes­te kurs går av sta­be­len på Ska­gerak Are­na 7. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.