P-av­gift for an­sat­te

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

An­sat­te i Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne som job­ber i Gr­en­land og som kjø­rer bil til job­ben kan få en par­ke­rings­av­gift på mi­ni­mum 25 kro­ner da­gen. Sa­ken kom­mer opp i fyl­kes­ut­val­get ons­dag. En un­der­sø­kel­se blant de an­sat­te har vist at det er et upo­pu­la­ert til­tak. 70 pro­sent av de an­sat­te er mot­stan­de­re av en slik ord­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.