Job­ber for e-fak­tu­ra

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Kem­ne­ren i Gr­en­land, Jo­nas Re­sa­re, opp­ly­ser at kom­mu­ne­ne nå ar­bei­der for å få så man­ge som mu­lig av skatte­be­ta­ler­ne til å vel­ge E-fak­tu­ra fram­for pa­pir­fak­tu­ra. Det vil spa­re kom­mu­ne­ne i Gr­en­land for mye helt unød­ven­dig dis­tri­bu­sjon av pa­pir, og det vil va­ere et godt og ef­fek­tivt miljø­til­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.