Ut­set­te sku­le i fem da­gar

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Kom­mune­sty­ret fat­ta ved­tak om å ut­set­je sku­le i fem da­gar for 1.- 4. klas­se til 2019/20. Dei bad også om at nytt pris­re­gi­me for SFO blir ut­sett og hand­sa­ma på nytt i bud­sjet­tet for 2019. Det in­ne­ber at dei kan bru­ke same søk­nads­skje­ma for SFO som tid­le­ga­re, og at pris­opp­set­tet frå ved­tak i de­sem­ber 2017 gjeld ut året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.