Re­no­va­sjon på data

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Re­no­vest har no teke i bruk ap­pen «Min Re­no­va­sjon». Her kan du en­kelt fin­ne ut kva for av­fall som blir tømt hjå deg og få var­sel om når du bør set­te fram dun­ken din. I til­legg kan du sø­kje opp naeras­te re­tur­punkt og for hytte­abon­nen­tar naeras­te hyt­tere­tur­punkt, mel­der Vin­je kom­mu­ne på nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.