Kan sen­de post fra egen post­kas­se

Varden - - NYHETER -

▶ Post­bu­det ditt kan nå ta med pak­ker og brev fra din egen post­kas­se, fran­kert med di­gi­talt fri­mer­ke.

– Det­te er et til­bud for dem som øns­ker en enk­le­re hver­dag, og den­ne nye tje­nes­ten bi­drar til nett­opp det, sier kon­sern­sjef Tone Wil­le i Pos­ten Nor­ge.

Sen­din­gen må va­ere un­der to kilo og pas­se i post­kas­sen. Bu­det hen­ter for­sen­del­sen på sin van­li­ge run­de.

– Fy­sis­ke le­ve­ran­ser blir ikke gam­mel­dags, det skjer ba­re på nye må­ter, sier Wil­le. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.