KORT SAGT

Varden - - MENINGER - Hans-Ot­to Ja­gels, Gr­en­land NTA

▶ Ord­fø­re­re for fred. Gr­en­land Nei til atom­vå­pens års­møte ber ord­fø­rer­ne i Ski­en, Porsgrunn og Siljan om å slut­te seg til det ver­dens­om­spen­nen­de nett­ver­ket «Ord­fø­re­re for fred» («Mayors for Peace»), som blant an­net ar­bei­der for å av­skaf­fe atom­vå­pen.

Bam­ble har al­le­re­de slut­tet seg til, sam­men med over hund­re and­re nors­ke kom­mu­ner. Det er nå på tide at de and­re gren­lands­kom­mu­ne­ne mar­ke­rer mot­stand mot atom­vå­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.