VI­PERS – GJERPEN 28–23 (13–13)

Varden - - SPORT -

▶ Aqua­ra­ma.

▶ 1.970 til­skue­re.

▶ Gjerpen: An­nick Lip­man, Ol­gica Anri­jja­se­vic, Andrea Røn­ning 1, Eli­sa­beth Ham­mer­stad, Nat­ha­lie Hendrik­se 3, Ka­ja Ef­te­dal Se­land, Katin­ka Lille­vik 1, Ma­ria Sol­heim 2 (2), Dorthe Groa 4, Madelei­ne Öst­lund 7, Thea Made­len Øby-Ol­sen, Guro Lund­tveit Svenne­vig, Me­la­nie Bak 5 (1), Anna Klau­sen Ja­cob­sen, Sig­ne Lunde­mo.

▶ Topp­sco­rer Vi­pers: Linn Jørum Sul­land 8.

▶ Ut­vis­nin­ger: Vi­pers: 1x2 min. Gjerpen: 3x2 min.

▶ Dom­me­re: Arn­finn Lar­sen og Vegard Lille­buen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.