Op­ti­mist etter vel­lyk­ket hael­ope­ra­sjon

Varden - - SPORT -

▶ Mag­nus Mo­an er ved godt mot etter hael­ope­ra­sjo­nen. Snart star­ter opp­tre­nin­gen og rå­kjø­ret mot VM i Se­efeld.

– Vel­lyk­ket ope­ra­sjon, sier en let­tet Mo­an til NTB.

Kom­bi­nertve­te­ra­nen har slitt med brusk­dan­nel­se i haelen. Det har hem­met trøn­de­ren i tre­ning, sa­er­lig lø­ping.

Han fikk fjer­net en ge­di­gen kul pluss en be­tent slim­pose ved akil­le­sen.

– Ikke rart at jeg har va­ert pla­get. De kan ikke lo­ve noe 100 pro­sent, men mest sann­syn­lig blir jeg helt bra igjen, sier den ru­ti­ner­te By­åsen-lø­pe­ren. Stin­ge­ne tas til uka.

– Jeg kan gjø­re ak­ti­vi­te­ter igjen al­le­re­de nes­te uke. Må­let er 3000 me­ter i lø­pet av sep­tem­ber, sier en utål­mo­dig, men kamp­klar Mo­an til NTB.

34-årin­gen har en rek­ke me­dal­jer i OL- og VM-sam­men­heng. Til vin­te­ren er VM i Se­efeld se­son­gens høyde­punkt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.