Fort­satt mørkt for Bodø/Glimt

Varden - - SPORT - BODØ

Alex­an­der Sø­der­lund stan­get Ro­sen­borg til 1-0-sei­er borte mot Bodø/Glimt.

Der­med har Glimt tapt fire stra­ke kam­per i elite­se­ri­en. For førs­te gang har Bodø-la­get gått mål­løse av ba­nen i fire stra­ke kam­per på øvers­te nivå, mel­der Euro­sport.

Ro­sen­borg im­po­ner­te in­gen i Bodø man­dag kveld, men sik­ret tre vik­ti­ge po­eng etter Sø­der­lunds mål rett etter pau­se.

Sø­der­lund stan­get en cor­ner fra Ve­gar Eg­gen He­denstad i mål.

Snytt?

– Det er all­tid dei­lig å sco­re mål, sa­er­lig på en dag der det går trått og vi treng­te det, sa Sø­der­lund til MAX.

Glimt lig­ger på ned­rykk­s­plass, men pla­get et svakt RBK mot slut­ten i jak­ten på ut­lig­ning.

Den kom ald­ri til ver­te­nes for­tvi­lel­se. To gan­ger føl­te ver­te­ne seg snytt for straf­fe helt mot slut­ten.

Spe­si­elt si­tua­sjo­nen der Geir André Herrem ble felt av Even Hov­land fire mi­nut­ter på over­tid ir­ri­tert Glimt-tre­ner Kje­til Kn­ut­sen.

– Det er en vel­dig kon­tro­ver­si­ell si­tua­sjon på slut­ten og vi fø­ler oss snytt. Vi had­de sårt trengt å få den i vår fa­vør. Han er ty­de­lig på høyre­fo­ten. Det er ikke dis­ku­sjon en­gang, suk­ket Kn­ut­sen.

Nest sist

Ro­sen­borg lig­ger på sjette­plass med åtte po­eng, fire faer­re enn se­rie­le­der Mol­de.

Bodø/Glimt lig­ger nest sist med ba­re tre po­eng på fem

kam­per. Gul­trøy­ene inn­le­det se­son­gen med 3-1-sei­er mot Lille­strøm i snø­kaos, men etter­på har po­en­ge­ne ute­blitt.

RBK har fin sta­ti­stikk på Asp­myra.

Trøn­der­ne vant for 15. gang på Glimts hjemme­bane.

Kun to gan­ger har Bodø/ Glimt vun­net til­sva­ren­de kamp.

For ny­opp­ryk­ke­de Glimt ven­ter to borte­kam­per: Kris­tian­sund og Sarps­borg 08.

Upre­si­se

Ro­sen­borg jak­ter se­son­gens tred­je sei­er når Start kom­mer på be­søk til hel­gen.

Der­et­ter tar RBK tu­ren til Dram­men hvor Strøms­god­set ven­ter 29. april.

Kåre In­ge­brigt­sens lag var langt unna ni­vå­et fra 4-0-sei­e­ren mot Mol­de.

– Vi er vel­dig for­nøyd med å få med oss tre po­eng. In­gen vak­ker fot­ball­match. Det hand­let om å få med tre po­eng. Vi er fryk­te­lig upre­si­se med bal­len. Vi må hjem og kjø­re pas­nings­øvel­ser, sa RBKtre­ne­ren. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.