God inn­sats fra Herkules turn

Varden - - SPORT -

Det var man­ge gode po­eng­sum­mer for lo­ven­de tur­ne­re fra Tele­mark.

Herkules turn har igjen del­tatt på «Ro­la», en stor kon­kur­ran­se som blir holdt av Hol­men tropp og turn i As­ker. I år var det over 400 del­ta­ke­re.

I hel­gen var det ap­pa­rat­tur­ner­ne som del­tok. Herkules klat­rer hvert år høy­ere opp på lis­ten og alle jen­te­ne nåd­de gode po­eng­sum­mer. Ski­ens­klub­ben del­tok med seks stige­tur­ne­re, fire re­krut­ter og en aspi­rant.

I lag­kon­kur­ran­sen kom re­krut­te­ne på 10. plass med ka­rak­ter 111.750. Det var med 23 lag. Stige­tur­ner­ne kom på 3. plass med ka­rak­ter 143.950. I den kon­kur­ran­sen var med 16 lag.

Av 86 re­krut­ter fikk Tu­va Jord­bak­ke 43. plass med ka­rak­ter 37.600, Mi­na Lid 47. plass med ka­rak­ter 36.900, Ama­lie Naess 51. plass med ka­rak­ter 34.250, Astrid Klov­holt

53. plass med ka­rak­ter 33.750 og San­na Rund 55. plass med ka­rak­ter 33.200.

Av 62 stige­tur­ne­re fikk Pia Al­mank­aas 8. plass med ka­rak­ter 47.150, El­la Fred­rik­sen

14. plass med ka­rak­ter 46.650, Jen­ny Even­sen 20. plass med ka­rak­ter 46.050, Ing­rid Gaa­ren 23. plass med ka­rak­ter 45.550, Jen­nie Win­ter 48. plass med ka­rak­ter 39.400 og Mar­te Frø­nes 50. plass med ka­rak­ter 38.450.

«Ro­la 2018» for tropp blir ar­ran­gert 24–26. mai. det

FLIN­KE: Re­krut­te­ne vis­te seg frem i As­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.