City på re­kord­jakt

Varden - - SPORT -

Man­ches­ter City in­vi­te­rer til fei­ring av liga­gul­let mot Swan­sea kom­men­de helg. Sam­ti­dig skal det jak­tes re­kor­der.

Søn­dag ble City se­rev­in­ne­re når fem kam­per gjen­står å spil­le. Det er en tan­ge­ring av den gjel­den­de re­kor­den.

Fle­re re­kor­der kan fal­le. Ald­ri tid­li­ge­re har et lag klart å ta mer enn 95 po­eng i lø­pet av én Pre­mi­er League-se­song. Chelsea har den re­kor­den fra 2004/05-se­son­gen.

Man­ches­ter City kan matche og over­gå lon­do­ner­nes pre­sta­sjon. Det for­ut­set­ter at la­get til Pep Guar­dio­la tar minst ni po­eng på de fem kam­pe­ne som gjen­står. Det sy­nes høyst over­kom­me­lig.

Chelsea har også re­kor­den i an­tall liga­sei­rer. Den ly­der på 30. City har så langt vun­net 28 gan­ger den­ne se­son­gen.

Den størs­te sei­ers­mar­gi­nen i Pre­mi­er League-his­to­ri­en ly­der på 18 po­eng og til­hø­rer Man­ches­ter Uni­ted. Også den kan nå stå for fall. City le­der i øye­blik­ket med 16.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.