ER­LING SAGDAHL

Varden - - KULTUR -

▶ Al­der: 67

▶ Bor: Ves­sia, Porsgrunn

▶ Si­vil­sta­tus: Gift

▶ Av­trop­pen­de rek­tor ved Porsgrunn kul­tur­sko­le etter 30 år i stil­lin­gen.

▶ Hvil­ken bok les­te du sist?

– Hus­ker egent­lig ikke. Tro­lig en av Jørn Lier Horst.

▶ Hva ser du helst på TV?

– Ny­he­ter, og gjer­ne Dags­nytt 18 på NRK2.

▶ Hvil­ket ta­lent vil­le du gjer­ne hatt?

– Kan­skje sløyd. Skul­le gjer­ne va­ert flink nok i tresk­ja­e­ring til å kun­ne bygd et in­stru­ment. El­ler blitt litt flin­ke­re på kla­ri­nett el­ler kon­tra­bass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.