Svensk TV vi­ser kon­tro­ver­si­ell Behn-se­rie

Varden - - KULTUR -

▶ Den om­strid­te do­ku­men­tar­se­ri­en «Ari og halve konge­ri­ket» vi­ses nå i Sve­ri­ge.

Det er strømme­tje­nes­ten Viafree­som man­dag har pre­miere på do­ku­men­tar­se­ri­en, som Ari Behn for­søk­te å end­re – og der­et­ter stop­pe vis­nin­gen av – før vis­nin­gen i Nor­ge, mel­der det svens­ke ny­hets­by­rå­et TT.

Iføl­ge Kam­panje­fikk ba­re 97.000 se­ere med seg den nors­ke pre­mie­ren på TV3 i mars på li­nea­er TV.

An­mel­der­ne i Dag­bla­det og VG tril­let to­ere og tre­ere på ter­nin­gen, med ka­rak­te­ris­tik­ker som «trist som faen» og «do­kusåpe».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.