Kirke­kon­sert

Varden - - KULTUR -

▶ Vest­re kir­ke Kl. 18.00. Kon­sert med trompe­tog fio­line­le­ver fra kul­tur­sko­len. En Va­riert kon­sert med klas­sisk- og film­mu­sikk. Ved or­ge­let John Be­ech. Gra­tis inn­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.