Dia­be­tes-møte

Varden - - KULTUR -

▶ Kl. 18.30. Dia­be­tes­møte på Lie By­dels­hus. Dia­be­tes­for­bun­det Gr­en­land har møte. Over­lege ved Be­ta­ni­en Ho­s­pi­tal Ivar Tå­nes fore­drar om øye­kom­pli­ka­sjo­ner. Gra­tis inn­gang. En­kel ser­ve­ring. Lodd­salg. (Ta gjer­ne med en ge­vinst.) Alle hjertelig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.