Om fri ener­gi

Varden - - KULTUR -

▶ Te­oso­fisk For­ening T/V ar­ran­ge­rer fore­drag om fri ener­gi i et stør­re per­spek­tiv, ved in­ge­ni­ør Bjør­nar Rob­ber­stad i Mei­e­ri­går­den

3. eta­sje i Porsgrunn kl 19.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.