BURS­DA­GER

Varden - - FOLK -

70 år

Lea Ma­ria Jenssen. Vår egen flot­te og fine Lea Ma­ria fyl­ler 70 år. En fan­tas­tisk og ori­gi­nal stil, ikke ba­re på ut­si­den, men også på inn­si­den. Du stil­ler opp for oss alle, raus, varm og om­tenk­som som du er. Du har i man­ge år ar­bei­det med barn og unge, og selv om du er pen­sjo­nist, så fort­set­ter du å hjel­pe and­re du mø­ter på din vei. Du er en mes­ter i å fin­ne gode og krea­ti­ve løs­nin­ger. Du en­ga­sje­rer deg for så mye, til­fø­rer gode hold­nin­ger og klo­ke ord i man­ge are­na­er. Du sprer mye gle­de, lat­ter og gode stem­nin­ger og er fa­mi­li­ens pri­mus mo­tor for om­sorg og in­klu­de­ring. Vi er set­ter utro­lig stor pris på deg, og gle­der oss til å fei­re deg. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Stor burs­dags­klem fra din kja­ere ektemann, Ma­ri­an­ne (mins­ten) og Co, og alle and­re som er gla­de i deg.

30 år

Hipp hipp hur­ra for vår gode

Ki­ne, som fyl­te 30 år 15. april! Vi hå­per du had­de en fin dag og at gut­te­ne dine stel­te for deg! Vi er kjempe­glad i deg og gle­der oss til du in­vi­te­rer til fest! Man­ge burs­dags­klem­mer fra alle jen­te­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.