Bli med på NM i kropps­byg­ging

Varden - - FORSIDE -

Det kre­ves utal­li­ge tre­nings­ti­mer og jern­di­si­plin for å byg­ge en kropp som kan stil­le i Nor­ges­mes­ter­ska­pet i Fit­ness og Kropps­byg­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.