Takk, Olav Nord­s­to­ga

Varden - - NYHETER -

Le­ser ditt inn­legg: «Lod­det er kas­ta.» Det er så rik­tig og sant, det du skriv. Det er bare så in­der­lig for­bas­ka, stu­te­leg, idio­tisk, tan­klaust, uvir­ke­lig, an­svars­laust og man­ge ster­ka­re ord ein kan be­skri­ve det som skjer.

Hei­le Vest-Tele­mark blir ein ut­kant, pro­vins og ein full­sten­dig neg­li­sjert del av det nye stor­fyl­ket.

Vi får be­søk noen få gon­ger i året, da skal «herre­fol­ket» på sine land­sted, hyt­ter og breie seg ut. Då vil dei vise hvem som har pen­ga­ne, bi­la­ne, ut­styr til ditt og datt. Då må me stå -at­ter- med lua i han­da, og til­freds­stil­le herre­fol­kets be­hov, og det er ikkje lite dei kan kre­ve.

Dei skul­le pi­nadø ha be­talt 796, kr i bom­pen­gar når dei pas­ser­te Brunke­berg, Mor­ge­dal, Åmot og Vier­li. Det sam­me skul­le skjedd ved Kile­byg­da, Dran­ge­dal, «Sput­nik» og Gaute­fall. Ved «idiot­par­ke­ring» lå­ses hjula og ge­byr på 1.969,- kr.

Nyt den fine høs­ten, den kan dei ikkje ta fra oss.

Bård Mag­nus Vike Øy­gar­den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.