Lunde­gata 2 er solgt, hva nå?

Varden - - NYHETER -

Nå som ei­er av Lunde­gata 2 samt brann­her­jet byg­ning i naer­he­ten opp­ly­ser i Var­den 12. ok­to­ber at ved­kom­men­de har solgt alle sine ei­en­dom­mer, er jeg spent på hvor­dan Ski­en kom­mu­ne føl­ger opp ny ei­er an­gå­en­de drift og opp­ryd­ding av de to ob­jek­te­ne.

Spent Var­den-abon­nent

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.