De­po­ni­et i Da­len gru­ver

Varden - - NYHETER -

An­gå­en­de far­lig av­fall som er fore­slått til nor­cem. Kan en ikke gjø­re det slik at de som vil ha det de­po­ni­et må­skri­ve un­der på at de er an­svar­lig for alt ut­slipp. De må også god­ta at de må ta reg­nin­gen hvis noe skjer!

Da ten­ker jeg at det ikke er ak­tu­elt, en­gang!

Le­ser

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.