Tema­kveld om berg­ar­tar

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Geo­log El­len M.O. Sig­mond held føre­drag i sam­band med pre­sen­ta­sjo­nen av det nye kar­tet over berg­grun­nen i Vinje kom­mu­ne, på Aka­de­mi­et tors­dag 18. ok­to­ber. Her blir te­ma­et om Vinje –frå dei tid­le­ge ti­der og til i dag, berg­ar­ta­ne for­tel his­to­ria. El­len M.O. Sig­mond vil for­tel­je om opp­le­vin­gar frå kart­leg­gin­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.