Vil ven­te med ut­byg­ging

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

En plan for fram­ti­dig bruk av Stevne­plas­sen var tema i Ski­en by­sty­re for­ri­ge tors­dag. De­ler av om­rå­det er satt av til så­kalt kom­bi­nert for­mål. Men by­sty­rets ved­tak er at de vil ven­te med noen ut­byg­ging av bo­li­ger der til det er et be­hov for å byg­ge der. De­ler av om­rå­det er re­gu­lert til park­om­rå­de, og de­ler kan bru­kes til idrett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.