“Språk­plan” ute på hø­ring

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Mål­bruks­pla­nen for den fram­ti­di­ge Midt-Tele­mark kom­mu­ne er nå ut på hø­ring. Det er la­get en plan for bruk av bå­de norsk og ny­norsk som mål­for­mer i den nye kom­mu­nen fra 2020.

Alle, som øns­ker å bi­dra til ut­for­min­gen av mål­bruks­pla­nen, må sen­de inn hø­rings­ut­ta­lel­ser in­nen fris­ten 5. no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.