Syke­hjem i pluss

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Syke­hjem­met «vi­ser po­si­tivt av­vik», står det i råd­man­nens sis­te ter­tial­rap­port. År­sa­ken er høy­ere bru­ker­be­ta­ling enn for­ven­tet med godt be­legg og pa­si­en­ter med høy inn­tekt.

Syke­hjem­met har hatt fire gjeste­pa­si­en­ter fra Ski­en i som­mer, mens nå er det tre. Inn­tek­te­ne dek­ker opp for mer­for­bruk and­re ste­der i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.