Kom­mune­val­get 2019

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

By­sty­ret skal på tors­dag be­stem­me seg for om det skal hol­des kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg over to da­ger slik det har va­ert i en del år. Råd­man­nen fore­slår å opp­rett­hol­de ord­nin­gen og ber om at valg­da­ge­ne vil bli søn­dag 8. og man­dag 9. sep­tem­ber 2019. Åp­nings­ti­de­ne i stemme­lo­ka­le­ne av­gjø­res av valg­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.