Bop­likt på Sand­øya

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Gruppe­le­der Adri­an Ness Løv­sjø (FrP) vil ha svar på om ord­fø­re­ren god­tar at det opp­ret­tes eget “bop­likt po­li­ti”/ bor­ger­vern i lo­kal­sam­funn med bop­likt?

In­ter­pel­la­sjo­nen blir lagt fram i by­sty­ret og bak­grun­nen er et brev som har gått ut til noen av be­boer­ne på Sand­øya hvor de blir bedt om å føl­ge med på om bo­plik­ten over­hol­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.