In­gen PL-fot­ball på nytt­års­af­ten

Varden - - SPORT - ▶ LON­DON

Det blir én hvile­dag mer un­der det hek­tis­ke rom­juls­pro­gram­met i Pre­mi­er League, men fort­satt blir det in­tenst for klub­be­ne.

Fre­dag ble TV-da­to­ene for julog nytt­årskam­pe­ne i Eng­lands topp­di­vi­sjon slup­pet. Det­te er en pe­rio­de av se­son­gen man­ge sup­por­te­re av en­gelsk fot­ball set­ter sva­ert høyt.

I fjor var det helt PL-fri 24., 25. og 29. de­sem­ber. Den­ne se­son­gen er hvile­da­ge­ne lagt til 24., 25., 28. og 31. de­sem­ber. Det be­tyr at det ikke blir spilt Pre­mi­er League på årets sis­te dag.

Man­ches­ter City-ma­na­ger Pep Guar­dio­la sa for­ri­ge se­song at jule­pro­gram­met «tok li­vet» av spil­ler­ne hans. Ut­ta­lel­sen kom etter at City had­de møtt Wat­ford 48 ti­mer etter en kamp på nytt­års­af­ten.

Span­jo­len blir nep­pe helt blid over å se at gull­ut­ford­rer Li­ver- pool får én dag mer hvi­le enn City før la­ge­ne mø­tes i Man­ches­ter 3. ja­nu­ar. Li­ver­pool har fire da­ger fri mot Citys tre før stor­kam­pen.

Det hek­tis­ke jule­pro­gram­met star­ter 21. de­sem­ber. Da mø­tes Wolver­hamp­ton og Li­ver­pool på Mo­li­neux. Tot­ten­ham spil­ler kamp bå­de 23. og 26. de­sem­ber.

Man­ches­ter Uni­ted får kun to da­ger med hvi­le mel­lom hjemme­kam­pen mot Bourne­mouth 30. de­sem­ber og borte­mø­tet med New­cast­le 2. ja­nu­ar.

Slik ser Box­ing Day (26/12) ut: Ful­ham – Wolver­hamp­ton (13.30), Burn­ley – Ever­ton, Crys­tal Palace–Car­diff, Leices­ter–Man­ches­ter C., Li­ver­pool–New­cast­le, Man­ches­ter U.–Hud­der­s­field, Tot­ten­ham– Bourne­mouth, Brighton–Ar­se­nal (18.15), Wat­ford–Chelsea (20.30).

Kam­per uten pa­ren­tes bak seg star­ter klok­ken 16 norsk tid.

(NTB)

IKKE: Josep Guar­dio­la og Jür­gen Klopp får en eks­tra fri­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.