14.000 bil­let­ter solgt til Slo­ve­nia-kam­pen

Varden - - SPORT -

Gre­pet med å set­te ned bil­lett­pri­se­ne har hatt øns­ket ef­fekt foran na­sjons­liga­kam­pen mot Slo­ve­nia. Fre­dag pas­ser­te man 14.000 solg­te bil­let­ter.

– Vi mer­ker stor in­ter­es­se for lør­da­gens kamp. Lang­si­de­ne er ut­solgt, men det er fort­satt mu­lig å kjø­pe gode plas­ser på kort­si­de­ne, sier Svein Graff i NFF.

– Det er også meldt fint va­er, og det­te lo­ver bra.

Alt ty­der på at kam­pen blir Nor­ges mest set­te hjemme­lands­kamp si­den Tysk­land var på be­søk i VM-kva­li­fi­se­ring for over to år si­den.

– Vi for­sø­ker å byg­ge et fort her, og vi an­ven­der det som eks­tra mo­ti­va­sjon i hjemme­kam­pe­ne. Vi øns­ker å va­ere vel­dig vans­ke­li­ge å slå, sier La­ger­bäck om Ul­le­vaal, der han nå har fem sei­rer på rad. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.