Slaatsve­en med fle­re jern i il­den

Varden - - KULTUR - ▶ NTB

Ka­ri Slaatsve­en er høst­ak­tu­ell med fersk bok og som pro­gram­le­der i et nytt ra­dio­pro­gram.

«Sam­men med fle­re kjen­te pro­gram­le­de­re set­ter hun hel­geru­ti­ne­ne til nord­menn un­der lu­pen i det nye pro­gram­met «Lør­dags­liv» på NRK P1», he­ter det fra ka­nal­hold.

Pre­miere på pro­gram­met som ut­fors­ker nord­menns lør­dags­va­ner blir det al­le­re­de først­kom­men­de lør­dag. Ved si­den av Slaatsve­en vil No­sizwe Baqwa, Mona B. Ri­i­se, Tar­jei Strøm, Sel­da Ekiz, Mik­kel Ni­va og El­se Kåss Furu­seth veks­le på pro­gram­le­der­rol­len.

Slaatsve­en er også bok­ak­tu­ell den­ne høs­ten. Slaatsve­ens ori­gi­na­le uni­vers kom­mer nem­lig også til ut­trykk i form av «Kvin­nen som ble sa­get i to»: Ei sam­ling for­tel­lin­ger, mel­der ny­star­te­de Glo­ria For­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.