Lør­dags­spei­let

Varden - - FOLK -

▶ PORS­GRUNN AElve­spei­let kul­tur­hus, foa­je­en kl. 15.00. Lør­dags­spei­let: Den an­er­kjen­te gi­ta­ris­ten, vo­ka­lis­ten og Spelle­manns­pris­vin­ner Da­ni­el Erik­sen stil­ler med sin fas­te tromme­sla­ger Stig Sjø­strøm. Gut­ta er bo­satt i Bam­ble. Lør­dags­speil-kon­ser­te­ne blir solgt med kafé­opp­sett og sitte­plas­ser i trap­pen. Kun bil­lett­salg i dø­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.