Smokey Sound

Varden - - FOLK -

▶ PORS­GRUNN Smokey Sound be­sø­ker Kafè K, kon­sert­start kl. 22. Vo­ka­list Øi­vind Strand går for å va­ere en av Nor­ges bes­te på å syn­ge Smo­kie-lå­ter. Spil­ler i til­legg cover­lå­ter av en rek­ke and­re grup­per og ar­tis­ter. Bil­let­ter i dø­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.