Foto­ut­stil­ling

Varden - - FOLK -

▶ KRA­GERØ Berg Mu­se­um. Kra­gerø Fo­to­klubb åp­ner foto­ut­stil­ling kl. 11.00. Kra­gerø før og nå, ba­sert på gam­le bil­der som har va­ert pub­li­sert i KV gjen­nom de sis­te åre­ne. Ut­stil­lin­gen er åpen kl. 11-16 hver helg i ok­to­ber. Bergs venne­for­ening har åpen kafé dis­se da­ge­ne også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.