Bru­dens far 2

Varden - - RADIO & TV -

Am. fa­mi­lie­ko­me­die fra 1995. Ge­or­ge sy­nes det er for tid­lig å bli beste­far. Beste­fed­re skal va­ere gam­le og skruk­ke­te, og selv er han jo ennå en ung­fole. Med ti­den kla­rer han så smått å inn­fin­ne seg med si­tua­sjo­nen. Med: Ste­ve Mar­tin, Di­ane Kea­ton, Mar­tin Short. Regi: Char­les Shyer. FEM kl 21.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.