Noe lånt

Varden - - RADIO & TV -

Am. ro­man­tisk ko­me­die fra 2011. Rachel har en bra jobb på et pre­sti­sje­tungt ad­vo­kat­fir­ma i New York. Hun fø­ler li­ke­vel at det er noe som mang­ler i li­vet: ekte kja­er­lig­het. Etter en fuk­tig 30-års­dag våk­ner Rachel opp ved si­den av Dex, som hun har va­ert for­els­ket i si­den stu­die­ti­den. Med: John Kra­sin­ski, Gin­ni­fer Good­win, Ka­te Hud­son. Regi: Luke Gre­en­field.

TV 2 Livs­stil kl 21.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.