Miss Marple

Varden - - RADIO & TV -

Den rike for­ret­nings­man­nen Rex For­tes­cue blir for­gif­tet. Da hans unge kone også blir for­søkt drept, til­kal­les Miss Marple av sin tid­li­ge­re elev, Gla­dys, som job­ber som hus­hjelp hos ekte­pa­ret For­tes­cue. Miss Marple må fin­ne en løs­ning før noe skjer igjen. NRK2 kl 15.25

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.