Nes­te som­mer

Varden - - RADIO & TV -

Ter­je ar­ran­ge­rer sleks­treff og gle­der seg til å vise fet­ter Ha­rald hvem som har klart seg best her i li­vet. Men det er ikke så lett når en gam­mel, sur­re­te tan­te in­sis­te­rer på at han er den av­døde On­kel Pet­ter. I for­sø­ket på å stje­le til­ba­ke et nabo­var­sel in­vi­te­rer Per Ivar seg på kaf­fe til en nabo, og fin­ner ut for sent at hyt­ta de­res er «kles­fri sone".

TVNor­ge kl 19.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.