The Ot­her Guys

Varden - - RADIO & TV -

Ame­ri­kansk ac­tion­ko­me­die fra 2010. Ter­ry Hoitzs og Al­len Gam­b­les er uver­di­ge po­liti­et­ter­fors­ke­re som må fyl­le ut pa­pir­ar­bei­det til de kjepp­høye po­liti­hel­te­ne Dan­son og High­smith. De to må leg­ge uenig­he­te­ne sine til side når de får den høyt pro­fi­ler­te job­ben med å etter­fors­ke den sus­pek­te ka­pi­ta­lis­ten Da­vid Ers­hon. Med: Will Ferrell, Mark Wahl­berg, Eva Men­des, Dway­ne John­son. Regi: Adam McKay. (11 år)

TV3 kl 21.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.