Mr. Sel­frid­ge

Varden - - RADIO & TV -

Det er 20 år si­den Sel­frid­ges åp­net, og det plan­leg­ges stor fei­ring. Whi­te­leys får ikke fle­re va­rer fra sine le­ve­ran­dø­rer, og Har­ry må for­hand­le med gros­sist­for­enin­gen for å fin­ne eL n n1in go.kDto a gn­skaps­fø­re­ren hans fin­ner ut at vare­la­ge­ret til Whit0e8le:0y s r nD­di a in(Rd) re enn an­tatt, le11g:0g erEJSi-mTVm y n bel plan. Mard­le stre­ver for at bar­na i Grove­f1a3m:00ilieN n ikakp e lide noen nød, m13e:3 n kGar­nenslkajn e kKa­ri n uS n re stør­re n1y4t:0 te fUor r eg å be.n kl 21.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.