Den gam­le kyr­kja

Varden - - DAGENS BILETE - Hal­vor Ul­ve­nes

▶ KVITESEID Kviteseid gam­le kyr­kje er tru­leg bygd kring 1260. Det ek­sak­te års­ta­let er ikkje kjend. Guds­hu­set ligg ved riks­veg 41, na­er Kvi­tes­eid­vat­net. Fram til 1916 blei den ber­re kal­la Kviteseid kyr­kje, men vart det­te året er­stat­ta av ei ny kyr­kje som blei ho­vud­kyr­kja i preste­gjel­det. Kyr­kja i stein har kring 200 sitje­plas­sar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.