Kra­sjet i krys­set

Bi­ler kol­li­der­te i vei­kryss i Ski­en. Mann i 20-åra kjørt til syke­hu­set med nakke­smer­ter.

Varden - - NYHETER - ▶ SKI­EN Mar­tin Øyvang

Po­li­ti, am­bu­lan­se og brann­ve­sen ryk­ket i går etter­mid­dag ut til en kol­li­sjon i Bjørntved­t­ve­gen ved Rød­myr.

– De ma­te­ri­el­le ska­de­ne på bi­len er sto­re, men per­sone­ne som satt i bi­le­ne skal ikke ha blitt al­vor­lig ska­det. Alle er ved be­visst­het, men den ene sjå­fø­ren kla­get på smer­ter i nak­ken, og kjø­res til akutt­mot­ta­ket på syke­hu­set, sier ope­ra­sjons­le­de­ren i Sør-Øst po­liti­dis­trikt.

År­sa­ken til ulyk­ken skal ha va­ert at den ene bi­len brøt vike­plik­ten.

– Sjå­fø­ren av den­ne bi­len, en kvin­ne i 60-åre­ne, har er­kjent at hun brøt vike­plik­ten i det hun sving­te til høy­re i krys­set. Hun ble der­for fra­tatt fø­rer­kor­tet, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

RYK­KET UT: Alle nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Bjørntved­t­ve­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.