Kom­mu­nal opp­mo­ding

Varden - - NYHETER FRA FJORD TIL FJELL -

Bø kom­mu­ne opp­mo­dar inn­byg­gja­rar om å opp­ret­te av­tale­giro el­ler av­ta­le om e-fak­tu­ra. – Gjer det en­kla­re for deg sjølv når det gjeld be­ta­ling av fas­te ut­gif­ter frå kom­mu­nen. Sli­ke be­ta­lings­ord­nin­gar gjeld for fak­tu­ra­er som kom­mu­na­le av­gif­ter, barne­hage, SFO og kul­tur­sku­len, mel­der Bø kom­mu­ne på net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.