Nå vil hun bli råd­mann

Varden - - NYHETER -

Hun er le­der for Notodden Mang­fold- og La­e­rings­sen­ter og folke­valgt for Høy­re i kom­mune­sty­ret så vel som helse- og so­sial­ut­val­get. Nå øns­ker An­ne Mette Gangs­øy å bli råd­mann i Notodden. Gangs­øys søk­nad om fri­tak fra po­li­tis­ke verv ble lagt fram for kom­mune­sty­ret tors­dag. Hun har tid­li­ge­re va­ert dag­lig le­der i Gull­bring i Bø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.